Dlaczego warto grać w szachy?

18 grudnia 2017
smart-kid-playing-chess

Dlaczego warto uczyć gry w szachy dzieci w wieku przedszkolnym?

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności. Rozpoczęcie nauki gry w szachy już w przedszkolu wpływa wszechstronnie na rozwój dziecka. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się „drewnianym wojskiem”, uczą się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy, przestrzegamy pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem i wyobraźnią.

Gra w szachy wpływa na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka. Poznajemy nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozu­mowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość. Wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są na niepowodzenie. Zatem dziecko samo kreuje wydarzenia na sza­chownicy i ponosi za nie odpowiedzialność. Wykonywanie poszczególnych ruchów odpowiednich dla danej figury rozwija pamięć oraz wyobraźnię.

Dzieci mające styczność z szachami, zupełnie inaczej podchodzą do porażek. Zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać określony problem i czynią to aż do skutku, podczas gdy ich rówieśnicy rezygnują z wykonania zadania, bądź obniżają sobie skalę trudności.

Szachy są narzędziem stymulującym rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka,  pozwalającym na rozwój twórczego potencjału, który drzemie w każdym młodym człowieku.

Gra w szachy to nauka logicznego myślenia, rozwijanie zdolności koncentracji a przy tym świetna zabawa.

♘♙♖♕

Zajęcia nauki gry w szachy z podziałem na grupy odbywają się w piątki, o godz. 10:00.