Zajęcia plastyczne

2 marca 2016

Podczas zajęć plastycznych Przedszkolaki rozwijają sprawność manualną i kreatywność. Wizualnie przedstawiają wiedzę zdobytą na zajęciach wychowawczo – dydaktycznych a także ją utrwalają.