Kategoria: Prace plastyczne

3 października 2018
5 lutego 2018
2 listopada 2017
29 maja 2017
4 kwietnia 2017
29 sierpnia 2016
24 marca 2016
2 marca 2016

Podczas zajęć plastycznych Przedszkolaki rozwijają sprawność manualną i kreatywność. Wizualnie przedstawiają wiedzę zdobytą na zajęciach wychowawczo – dydaktycznych a także ją utrwalają.

9 stycznia 2016