Informacja dla rodziców

15 września 2015

Prosimy o nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci przeziębionych.

Dzieci np. zakatarzone, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.