INFORMACJA DLA RODZICÓW: DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

10 września 2019

W miesiącu wrześniu przeprowadzona zostanie diagnoza logopedyczna wszystkich uczęszczających do przedszkola dzieci.

Po obserwacji i spotkaniu z logopedą otrzymacie Państwo pisemną diagnozę logopedyczną dziecka.

W GRUPIE MŁODSZEJ BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ CYKLICZNE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ MOWY.