Język angielski dla dzieci metodą Leo English

4 września 2016

Cool little kids posing over white backgroundW naszym przedszkolu zajęcia z języka angielskiego prowadzone są Metodą Leo English.

Metoda ta, opiera się na naturalnym przyswajaniu języka oraz twórczym zaangażowaniu dzieci w rozmaitych czynnościach. Program zajęć dopasowany jest do zagadnień, które interesują dzieci w określonym wieku.

Na zajęciach wykorzystywane są m.in.: drama, piosenki utrwalające wyrażenia gramatyczne, bogata oprawa muzyczna, zabawy, ćwiczenia ruchowe [Total Physical Response] oraz techniki ułatwiające zapamiętywanie słownictwa.

Metoda Leo English angażuje dzieci do aktywności dzięki temu nie pozwala im się nudzić na zajęciach z języka angielskiego. Nauka prowadzona w formie zabawy powoduje, że dzieci znacznie szybciej zapamiętują i utrwalają słówka.

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim i odbywają się we wtorki i piątki.