Informacje jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem

7 marca 2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez koronawirusa (SARS-CoV-2) publikujemy pakiet wiedzy na ten temat oraz sposoby zapobiegania zakażeniu wirusem.

Informacje koronawirus

Informacje koronawirus2

Jak skutecznie myć ręce

Profilaktyka zdrowotna w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa:

Rodzicu:

  • nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
  • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Osoby, które nie miały kontaktu z osobą chorą, nie mają powodu do obaw.

Osoby, które powróciły z terenów występowania koronawirusa i w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy  z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu nie należy przychodzić do przedszkola.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tymczęste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

W każdej z grup wiekowych w naszym przedszkolu przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przypominamy: do 8. roku życia dziecka, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły Rodzicowi przysługuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).