INFORMACJA DLA RODZICÓW: ZDROWIE DZIECI

10 września 2019

Rodzice! Dzieci chore powinny pozostać w domu.

Prosimy nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych,
zakatarzonych, kaszlących.

Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.