Zajęcia

Podczas zajęć prowadzonych w naszym przedszkolu zapewniamy wszechstronny rozwój dziecka oraz odkrywanie zainteresowań i talentów. W działaniach nie ograniczamy się wyłącznie do programu - w celu poszerzania wiedzy dzieci i uatrakcyjnienia ich pobytu w przedszkolu przygotowaliśmy szereg zajęć w ramach opłaty czesnego.

CODZIENNE ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Codzienne zajęcia programowe pozwalają poznać otaczający świat w atrakcyjny dla dziecka sposób. Poprzez twórcze ćwiczenia i zabawy zachęcamy Przedszkolaków do myślenia na tematy związane z ważnymi treściami edukacyjnymi. Podczas zajęć dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, rozwijanie zainteresowań i bezpieczeństwo. Realizujemy Podstawę Programową Nauczania Przedszkolnego. Wiedzę zdobytą na zajęciach wychowawczo - dydaktycznych dzieci wizualnie przedstawiają a także utrwalają podczas tworzenia prac plastycznych.

CODZIENNE ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU - W OGRODZIE

Bez wątpienia atutem naszego przedszkola jest duży, malowniczy ogród. W słoneczne dni, najlepszym pomysłem na aktywne spędzenie popołudnia jest spacer w ogrodzie i nauka poprzez bezpośrednią obserwację przyrody. Zajęcia na świeżym powietrzu, w "Malowniczym Ogrodzie" poza sprawnością fizyczną i kondycją uczą także zasad fair play, oswajają z współzawodnictwem. Spacery pozwalają na obserwację przyrody a zabawa na placu zabaw dostarcza wiele radości.

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia przygotowują do nauki języka w szkole. Wykorzystując dziecięcą zdolność do zapamiętywania i chęć nauki, w formie ciekawych zabaw, wierszyków i piosenek, dzieci stopniowo przyswajają nowe słowa, zwroty, zdania.

ZAJĘCIA NAUKI GRY W SZACHY

Zajęcia nauki gry w szachy odbywają się we wszystkich grupach. Dzieci od najmłodszych lat uczą się figur szachowych, poruszania się ich na szachownicy, zachęcają do zgłębienia zasad gry w szachy. Gra w szachy to nauka logicznego myślenia, rozwijanie zdolności koncentracji a przy tym świetna zabawa.

ZAJĘCIA TANECZNE

Zajęcia ruchowe przy muzyce rozwijają koordynację ruchową i poczucie rytmu. Zajęcia ukazują różne techniki tańca np. hip-hop, taniec współczesny i inne. Efekty zajęć rodzice będą mogli oglądać podczas ważniejszych wydarzeń w przedszkolu.

RYTMIKA

Zajęcia są dla dzieci świetną zabawa, a przy tym kształtują umiejętności współpracy i zachęcanie do ćwiczeń muzyczno-ruchowych których głównym składnikiem jest rytm.

ZAJĘCIA W GALERII SZTUKI

Sąsiedztwo przedszkola z Galerią Sztuki pozwala na obcowanie ze sztuką "na żywo". W otoczeniu obrazów Przedszkolaki mają okazję tworzyć, rozwijać swoją kreatywność, prowadzone są również rozmowy o sztuce. Zróżnicowane zadania pozwalają poznać nowe techniki, pokazują jak w pracy plastycznej wykorzystać różne elementy.

ZAJĘCIA CERAMICZNE

W galerii sztuki raz w miesiącu odbywają się zajęcia z ceramiki. Glina to bardzo lubiany przez dzieci materiał - wytwarzane przedmioty są wizualnie efektowne, co zachęca dzieci do tworzenia zwłaszcza obiektów użytkowych. Praca z gliną usprawnia manualnie i uczy cierpliwości - wyroby gotowe są dopiero po wypaleniu w specjalnym piecu ceramicznym w bardzo wysokiej temperaturze. Podczas zajęć dzieci poznają różne rodzaje gliny, jej właściwości, uczą się technik zdobienia i lepienia, a także malują wykonane i wypalone prace szkliwem lub angobą. Wyroby wypalane i malowane są na miejscu.

SPEKTAKLE TEATRALNE

Zajęcia odbywają się w formie przedstawienia. Podczas spektaklu Przedszkolaki poznają tajniki sztuki aktorskiej, sami biorąc udział w przedstawieniu. Uczestnictwo wyzwala u dzieci ekspresję wypowiedzi, pełni ważną rolę w kształtowaniu umiejętności autoprezentacji i występów publicznych. Spektakle przenoszą nas w tajemniczą krainę opowieści z przesłaniem. Ponadto dzieci dowiadują się kim w teatrze jest widz a kim aktor, czym jest scena i widownia, czym różni się pacynka od kukiełki, jaką rolę pełnią kostiumy, charakteryzacja i jak ważny jest głos, a właściwie jego modulacja.

ZAJĘCIA Z RELIGII

Zajęcia dla chętnych.

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE - SŁUCHANIE MUZYKI KLASYCZNEJ „NA ŻYWO”

Zajęcia z muzyką "na żywo", mają na celu uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki, zapoznanie z instrumentami muzycznymi: klawiszowymi, perkusyjnymi, dętymi i strunowymi. Obcowanie z muzyką klasyczną rozwija wyobraźnię, poszerza horyzonty. Słuchanie muzyki uspokaja oraz pozwala na wyciszenie po pracy i zabawie.

ZAJĘCIA W „KUCHCIKOWIE” ZAPOZNAJĄCE Z ZASADAMI ZDROWEGO ODŻYWIANIA

Zajęcia kulinarne podczas których dzieci poznają zasady higieny pracy w kuchni i zachowania się przy stole, a także bezpieczeństwa w posługiwaniu się urządzeniami i sprzętem kuchennym. Zajęcia zapoznają z elementami zdrowego odżywiania i efektownego przyrządzania posiłków. Najczęściej przygotowywanym posiłkiem jest II śniadanie.

ZAJĘCIA "W KRAINIE EKSPERYMENTÓW"

Aktywność poznawcza jest dla dzieci rzeczą naturalną, najczęściej przejawiającą się w zadawaniu pytań - już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. "W krainie eksperymentów", to zajęcia polegające na wspólnym wykonywaniu doświadczeń, wyciąganiu z nich wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Zajęcia odbywają się w formie zabawy wspierającej proces uczenia się. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość.

CYKLICZNE ZAJĘCIA OGRODNICZE „W MALOWNICZYM OGRODZIE”

Zajęcia ogrodnicze to dla małych miłośników przyrody zarówno świetna zabawa jak i praca. Zajęcia mają na celu obserwację przyrody, przyswojenie wiedzy z zakresu ekologii a także kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska. Bezpośredni kontakt z przyrodą uwrażliwia na jej piękno. Na zajęciach w ogrodzie sadzimy nasiona i cebulki roślin lub warzyw. Ważnym elementem jest obserwacja przyrodnicza.
 

ROBOTYKA


INDYWIDUALNE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE