7:00 – 9:00

 • Praca indywidualna z dzieckiem (minimalizowanie trudności lub rozwijanie uzdolnień i indywidualnych predyspozycji).
 • Zabawy swobodne dzieci (konstrukcyjne, manualne, plastyczne, tematyczne, gry stolikowe, układanki, puzzle, oglądanie książeczek).
 • Nabywanie umiejętności zgodnej zabawy z kolegami i koleżankami.
 • Poranna gimnastyka ogólnorozwojowa, zabawy z elementami muzyki, śpiewu i pląsów.

9:00 – 9:30

 • Śniadanie.
 • Nauka samodzielnego spożywania posiłku i właściwego zachowania przy stole.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych w łazience – mycie zębów.

9:30 – 11:00

 • Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela.
 • Zajęcia językowe lub inne zajęcia dodatkowe.

11:00 – 11:15

 • II Śniadanie.

11:15 – 13:00

 • Realizacja zajęć dodatkowych
 • Swobodne zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym.
 • Zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.
 • Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie lub prace ogrodnicze.

13:00 – 13:30

 • Obiad.
 • Nauka samodzielnego posługiwania się sztućcami.
 • Kształtowanie czynności estetycznych.

13:30 – 15:00

 • Odpoczynek i relaksacja, słuchanie bajek (leżakowanie dla chętnych).
 • Twórcze zabawy plastyczne.
 • Swobodne zabawy dzieci.
 • Porządkowanie sali i układanie zabawek.

15:00 – 15:30

 • Podwieczorek.

15:30 – 17:00

 • Zabawa na sali lub w ogrodzie.
 • Prace indywidualne nauczyciela z dzieckiem.