Podczas zajęć prowadzonych w naszym przedszkolu zapewniamy wszechstronny rozwój dziecka oraz odkrywanie zainteresowań i talentów. W działaniach nie ograniczamy się do podstawy programowej – w celu poszerzania wiedzy dzieci i uatrakcyjnienia ich pobytu w przedszkolu przygotowaliśmy szereg zajęć w ramach opłaty czesnego.

CODZIENNE ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Codzienne zajęcia programowe pozwalają poznać otaczający świat w atrakcyjny dla dziecka sposób. Poprzez twórcze ćwiczenia i zabawy zachęcamy Przedszkolaków do myślenia na tematy związane z ważnymi treściami edukacyjnymi. Podczas zajęć dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, rozwijanie zainteresowań i bezpieczeństwo. Realizujemy Podstawę Programową Nauczania Przedszkolnego dostosowaną do łączonych grup wiekowych: 3 i 4-latki, 4 i 5-latki 5 i 6-latki („Zerówka”).

Wiedzę zdobytą na zajęciach wychowawczo – dydaktycznych dzieci wizualnie przedstawiają a także utrwalają podczas tworzenia prac plastycznych i innych aktywności.

CODZIENNE ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU – W OGRODZIE

Bez wątpienia atutem naszego przedszkola jest rozległy ogród. Teren jest ogrodzony, plac zabaw znajdujący się na terenie ogrodu posiada dodatkowe ogrodzenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W słoneczne dni, najlepszym pomysłem na aktywne spędzenie popołudnia jest spacer w ogrodzie i nauka poprzez bezpośrednią obserwację przyrody. Zajęcia na świeżym powietrzu, w „Malowniczym Ogrodzie” poza sprawnością fizyczną i kondycją uczą także zasad fair play, oswajają z współzawodnictwem, pobudzają kreatywność poprzez wykorzystywanie naturalnych materiałów w zabawie: np. kasztany, kwiaty, liście. Spacery pozwalają na obserwację przyrody a zabawa na placu zabaw dostarcza wiele radości.

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia przygotowują do nauki języka w szkole. Wykorzystując dziecięcą zdolność do zapamiętywania i chęć nauki, w formie ciekawych zabaw, wierszyków i piosenek, dzieci stopniowo przyswajają nowe słowa, zwroty, zdania. Proponowana przez nas częstotliwość zajęć zapewnia dobry start w nauce języka. Język angielski metodą Leo English zajęcia prowadzi lektor ze szkoły językowej.  Koncepcja zakłada pobudzania wszystkich zmysłów by dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach językowych i nie zaznały na nich nawet chwili nudy.

ZAJĘCIA NAUKI GRY W SZACHY

Zajęcia nauki gry w szachy odbywają się we wszystkich grupach. Dzieci od najmłodszych lat uczą się figur szachowych, poruszania się ich na szachownicy, zachęcają do zgłębienia zasad gry w szachy. Gra w szachy to nauka logicznego myślenia, rozwijanie zdolności koncentracji a przy tym świetna zabawa.

ZAJĘCIA TANECZNE

Zajęcia ruchowe przy muzyce rozwijają koordynację ruchową i poczucie rytmu. Zajęcia ukazują różne techniki tańca takie jak taniec współczesny, hip hop i inne. Efekty zajęć rodzice mogą oglądać podczas ważniejszych wydarzeń w przedszkolu.

LOGORYTMIKA

To metoda łącząca terapię logopedyczną z rytmiką. Oddziałuje na sferę słuchową, ruchową i słuchowo-ruchową uczestników zajęć. W logorytmice stosuje się też ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce przy których włączane są ćwiczenia słowno-ruchowe o wiodącym rytmie. Głównym celem jest wspieranie rozwoju mowy, korygowanie wad mowy i słuchu oraz usprawnianie ruchowe i słuchowe, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy. To rytm, tempo, dynamika, melodia, barwa dźwięku.

ZAJĘCIA W GALERII SZTUKI, CERAMIKA

Sąsiedztwo przedszkola z Galerią Sztuki pozwala na obcowanie ze sztuką „na żywo”. W otoczeniu obrazów Przedszkolaki mają okazję tworzyć, rozwijać swoją kreatywność, prowadzone są również rozmowy o sztuce, oglądać wystawy. Zróżnicowane zadania pozwalają poznać nowe techniki, pokazują jak w pracy plastycznej wykorzystać różne elementy. Ceramika uczy cierpliwości (proces wypalania) oraz możliwości tworzenia z gliny przedmiotów użytkowych czy doceniania własnoręcznie tworzonych upominków. Praca z gliną usprawnia manualnie, podczas zajęć dzieci poznają różne techniki, rodzaje gliny, jej właściwości, uczą się technik zdobienia i lepienia, a także nakładają na wykonane i wypalone prace szkliwo.

SPEKTAKLE TEATRALNE

Spektakle przenoszą nas w tajemniczą krainę opowieści z przesłaniem. Ponadto dzieci poznają rolę aktora na scenie, widza, dowiadują się czym jest scenografia, jak ważne są kostiumy, charakteryzacja i modulacja głosu, czyli jak mówić by być słuchanym – co pełni ważną rolę w kształtowaniu umiejętności występów publicznych.

ZAJĘCIA Z RELIGII

Zajęcia z religii prowadzone są dla chętnych. Celem katechezy przedszkolnej jest wprowadzenie dziecka w życie religijne, poznanie elementów wiary, modlitwy i liturgii. Uwzględniając metody aktywizujące: zabawę, piosenkę, opowiadanie dzieci poznają rok liturgiczny z istotą i znaczeniem najważniejszych Uroczystości i Świąt.

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE – SŁUCHANIE MUZYKI KLASYCZNEJ i SPOTKANIA Z MUZYKĄ

Muzyka stymuluje rozwój mózgu i układu nerwowego, dźwięki instrumentów potrafią silnie kształtować wyobraźnię, emocjonalność i wrażliwość. Słuchanie uspokaja oraz pozwala na wyciszenie po pracy i zabawie dlatego najczęściej słuchamy muzyki podczas odpoczynku po obiedzie. Natomiast spotkania z muzyką „na żywo”, mają na celu uwrażliwianie dzieci na jej piękno, zapoznanie z instrumentami muzycznymi: klawiszowymi, perkusyjnymi, dętymi i strunowymi.

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE – SŁUCHANIE MUZYKI KLASYCZNEJ i SPOTKANIA Z MUZYKĄ

Muzyka stymuluje rozwój mózgu i układu nerwowego, dźwięki instrumentów potrafią silnie kształtować wyobraźnię, emocjonalność i wrażliwość. Słuchanie uspokaja oraz pozwala na wyciszenie po pracy i zabawie dlatego najczęściej słuchamy muzyki podczas odpoczynku po obiedzie. Natomiast spotkania z muzyką „na żywo”, mają na celu uwrażliwianie dzieci na jej piękno, zapoznanie z instrumentami muzycznymi: klawiszowymi, perkusyjnymi, dętymi i strunowymi.

ZAJĘCIA W „KUCHCIKOWIE” ZAPOZNAJĄCE Z ZASADAMI ZDROWEGO ODŻYWIANIA

Zajęcia kulinarne podczas których dzieci poznają zasady higieny pracy w kuchni i zachowania się przy stole, a także bezpieczeństwa w posługiwaniu się urządzeniami i sprzętem kuchennym. Zajęcia zapoznają z elementami zdrowego odżywiania, rozwijania pomysłowości i samodzielności. Najczęściej przygotowywanym posiłkiem jest II śniadanie

ZAJĘCIA „W KRAINIE EKSPERYMENTÓW”

Aktywność poznawcza jest dla dzieci rzeczą naturalną, najczęściej przejawiającą się w zadawaniu pytań – już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. „W krainie eksperymentów”, to zajęcia polegające na wspólnym wykonywaniu doświadczeń, wyciąganiu z nich wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Zajęcia odbywają się w formie zabawy wspierającej proces uczenia się. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość.

ZAJĘCIA „W KRAINIE EKSPERYMENTÓW”

Aktywność poznawcza jest dla dzieci rzeczą naturalną, najczęściej przejawiającą się w zadawaniu pytań – już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. „W krainie eksperymentów”, to zajęcia polegające na wspólnym wykonywaniu doświadczeń, wyciąganiu z nich wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Zajęcia odbywają się w formie zabawy wspierającej proces uczenia się. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość.

CYKLICZNE ZAJĘCIA OGRODNICZE „W MALOWNICZYM OGRODZIE” (W SEZONIE)

Zajęcia ogrodnicze to dla małych miłośników przyrody zarówno świetna zabawa jak i praca. Zajęcia mają na celu obserwację przyrody, przyswojenie wiedzy z zakresu ekologii a także kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska. Bezpośredni kontakt z przyrodą uwrażliwia na jej piękno. Na zajęciach w ogrodzie sadzimy nasiona i cebulki roślin lub warzyw. Ważnym elementem jest obserwacja przyrodnicza.


ROBOTYKA

Zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci uczą się tworzyć i programować roboty wykorzystując do tego specjalnie zaprojektowane zestawy klocków LEGO i tablety.

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

W współpracy z Gabinetem Logopedycznym „Kraina Słówek” z Wieliczki stworzyliśmy przestrzeń w do prowadzenia indywidualnej terapii logopedycznej w naszym przedszkolu