Nasz dzień w przedszkolu

7:00 – 9:00
 • Praca indywidualna z dzieckiem (minimalizowanie trudności lub rozwijanie uzdolnień i indywidualnych predyspozycji).
 • Zabawy swobodne dzieci (konstrukcyjne, manualne, plastyczne, tematyczne, gry stolikowe, układanki, puzzle, oglądanie książeczek).
 • Nabywanie umiejętności zgodnej zabawy z kolegami i koleżankami.
 • Poranna gimnastyka ogólnorozwojowa, zabawy z elementami muzyki, śpiewu i pląsów.
9:00 – 9:30
 • Śniadanie.
 • Nauka samodzielnego spożywania posiłku i właściwego zachowania przy stole.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych w łazience - mycie zębów.
9:30 – 11:00
 • Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela.
 • Zajęcia językowe lub inne zajęcia dodatkowe.
11:00 – 11:15
 • II Śniadanie.
11:15 – 13:00
 • Realizacja zajęć dodatkowych
 • Swobodne zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym.
 • Zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.
 • Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie lub prace ogrodnicze.
13:00 – 13:30
 • Obiad.
 • Nauka samodzielnego posługiwania się sztućcami.
 • Kształtowanie czynności estetycznych.
13:30 – 15:00
 • Odpoczynek i relaksacja, słuchanie bajek (leżakowanie dla chętnych).
 • Twórcze zabawy plastyczne.
 • Swobodne zabawy dzieci.
 • Porządkowanie sali i układanie zabawek.
15:00 – 15:30
 • Podwieczorek.
15:30 – 17:00
 • Zabawa na sali lub w ogrodzie.
 • Prace indywidualne nauczyciela z dzieckiem.