Nasz dzień w przedszkolu

7:00 – 9:00

– Praca indywidualna z dzieckiem (minimalizowanie trudności lub rozwijanie uzdolnień i indywidualnych predyspozycji).

– Zabawy swobodne dzieci (konstrukcyjne, manualne, plastyczne, tematyczne, gry stolikowe, układanki, puzzle, oglądanie książeczek).

– Nabywanie umiejętności zgodnej zabawy z kolegami i koleżankami.

9:00 – 9:30

– Śniadanie.

– Nauka samodzielnego spożywania posiłku i właściwego zachowania przy stole.

– Kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych w łazience (mycie zębów).

9:30 – 11:00

– Poranna gimnastyka ogólnorozwojowa.

– Zabawy z elementami muzyki, śpiewu i pląsów.

– Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela.

– Zajęcia językowe lub inne zaplanowane.

11:00 – 11:30

– II Śniadanie.

11:30 – 13:00

– Swobodne zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

– Zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu.

– Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie lub prace ogrodnicze.

13:00 – 13:30

– Obiad.

– Nauka samodzielnego posługiwania się sztućcami.

– Kształtowanie czynności estetycznych.

13:30 – 15:00

– Odpoczynek i relaksacja, słuchanie bajek (leżakowanie dla chętnych).

– Twórcze zabawy plastyczne.

– Swobodne zabawy dzieci.

– Porządkowanie sali i układanie zabawek.

15:00 – 15:30

– Podwieczorek.

15:30 – 17:00

– Zabawa na sali lub w ogrodzie.

– Prace indywidualne nauczyciela z dzieckiem.