Nasz dzień w przedszkolu

7:00 – 9:00 - Praca indywidualna z dzieckiem (minimalizowanie trudności lub rozwijanie uzdolnień i indywidualnych predyspozycji). - Zabawy swobodne dzieci (konstrukcyjne, manualne, plastyczne, tematyczne, gry stolikowe, układanki, puzzle, oglądanie książeczek). - Nabywanie umiejętności zgodnej zabawy z kolegami i koleżankami. - Poranna gimnastyka ogólnorozwojowa, zabawy z elementami muzyki, śpiewu i pląsów. 9:00 – 9:30 - Śniadanie. - Nauka samodzielnego spożywania posiłku i właściwego zachowania przy stole. - Kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych w łazience - mycie zębów. 9:30 – 11:00 - Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela. - Zajęcia językowe lub inne zajęcia dodatkowe. 11:00 – 11:15 - II Śniadanie. 11:15 – 13:00 - Realizacja zajęć dodatkowych - Swobodne zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym. - Zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. - Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie lub prace ogrodnicze. 13:00 – 13:30 - Obiad. - Nauka samodzielnego posługiwania się sztućcami. - Kształtowanie czynności estetycznych. 13:30 – 15:00 - Odpoczynek i relaksacja, słuchanie bajek (leżakowanie dla chętnych). - Twórcze zabawy plastyczne. - Swobodne zabawy dzieci. - Porządkowanie sali i układanie zabawek. 15:00 – 15:30 - Podwieczorek. 15:30 – 17:00 - Zabawa na sali lub w ogrodzie. - Prace indywidualne nauczyciela z dzieckiem.