Akcja czytelnicza „Cała Polska czyta dzieciom”

31 października 2023

W październiku w grupach Tygrysków i Motylków dzieci wzięły udział w akcji promującej czytelnictwo „Cała Polska czyta dzieciom”. Rodzice przedszkolaków czytali wybrane przez siebie książki całej grupie. Według badań głośne czytanie przynosi korzyści dla rozwoju wielu obszarów, m.in. stymuluje rozwój mowy, usprawnia pamięć, rozwija wyobraźnię a ta rozbudza kreatywność. Czytając na głos mamy także okazję budowania szczególnego rodzaju więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dziećmi. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie rodziców! W grupie Smerfów przez cały rok trwa akcja „Mały miś w świecie wielkiej literatury” w której do grona słuchaczy dołączy jeszcze miś, a już od listopada zapraszamy do zgłaszania się chętnych do czytania rodziców Smerfów. Poniżej relacja zdjęciowa ze spotkań z rodzicami.